پیچ گوشتی و آچار جغجغه ای بادی

پیچ گوشتی بادی رونیکس مدل 2514