لولا گازور زاویه دار

لولا آرام بند ملونی مدل 4023