FIFA 23 Rulebreakers Team1

FIFA 23 Rulebreakers Team 1

FIFA 23 Rulebreakers Team1

FIFA 23 Rulebreakers Team1

FIFA 23 Rulebreakers Team1: رویداد تبلیغاتی RULEBREAKERS در FIFA 23 Ultimate Team از جمعه، 14 اکتبر 2022 ساعت 6 بعد از ظهر بریتانیا در دسترس است.
بازیکنان Rulebreakers در FUT در طول کمپین در دسترس هستند. Rulebreakers یک کارت جدید با آمار تقویت شده و رتبه OVR خواهند داشت. در طول این رویدادها اهداف و SBC های جدیدی وجود دارد. مسابقات را انجام دهید، اهداف Rulebreakers را تکمیل کنید، و SBC های ویژه Rulebreakers را حل کنید تا جوایزی، از جمله کارت های بازیکن انحصاری Rulebreaker، به دست آورید.
Rulebreakers Team1 از 14 اکتبر تا 21 اکتبر به صورت بسته در دسترس است. در اینجا لیست کامل بازیکنان FIFA 23 Rulebreakers Team1 آمده است.


تالیف:
فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ (اقتباس از مقاله‌ای از FP)
در صورت استفاده از این مقاله، نام و آدرس فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ را به عنوان منبع ذکر کنید.

خواندن  ترکیب تیم FIFA 23 TOTW 2
question