FIFA 23 Team of the Week 4

FIFA 23 Team of the Week 4

FIFA 23 Team of the Week 4

FIFA 23 Team of the Week 4

بازیکنان FIFA 23 Team of the Week 4 از 12 اکتبر (6 بعد از ظهر انگلستان) تا 19 اکتبر 2022 (6 بعد از ظهر انگلستان) در بسته های FIFA 23 در دسترس هستند.

Starting 11

Substitutes and Reserves


تالیف:
فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ (اقتباس از مقاله‌ای از FP)
در صورت استفاده از این مقاله، نام و آدرس فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ را به عنوان منبع ذکر کنید.

خواندن  ارور Open Tray
question