FIFA 23 Team of the Week 3 

FIFA 23 Team of the Week 3

FIFA 23 Team of the Week 3 

FIFA 23 Team of the Week 3

بازیکنان FIFA 23 TOTW 3 از 5 اکتبر (6 بعد از ظهر انگلستان) تا 12 اکتبر 2022 (6 بعد از ظهر انگلستان) در بسته های FUT 23 در دسترس هستند.

Starting 11

Substitutes and Reserves


تالیف:
فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ (اقتباس از مقاله‌ای از FP)
در صورت استفاده از این مقاله، نام و آدرس فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ را به عنوان منبع ذکر کنید.

خواندن  بازی های انحصاری PS5 و XBox
question