شکست آخرین ماموریت Astra برای NASA

آخرین ماموریت Astra

شکست آخرین ماموریت Astra برای NASA

آخرین ماموریت Astra برای ارسال ماهواره هواشناسی NASA با شکست پایان گرفت!

آخرین ماموریت Astra

شرکت پرتاب کننده موشک Astra دومین پرتاب ناموفق از پایگاه پرتاب LV0010 برای ارسال یک جفت ماهواره هواشناسی NASA را انجام داد. خاموش شدن زود هنگام یکی از هدایت کننده های بالایی موشک را علت اصلی قرار نگرفتن این دو ماهواره در مدار چرخشی تایین شده اعلام شده است، که توسط tweet ی از طرف شرکت مطرح شده است. به صورت رسمی از NASA و تیم راه اندازی عذر خواهی کرده اند و اطلاعات جدید را پس از بررسی های نهایی اعلام می کنند.
این پرتاب قسمتی از پروژه NASA جهت ارسال 6 Tropics CubeSat Weather Satelite (ماهواره CubeSat اب هوای استوایی) در مدار است، این ماهواره های ارزان قیمت به منظور پیش بینی دقیق طوفان های استوایی در مدار قرار می گیرند.
NASA با نا امیدی های پیش امده کماکان از پروژه Astra حمایت می کند، Thomas Zuburchen مدیر قسمت مشارکت های علمی NASA در Tweet ی گفته است: اگرچه پروژه امروز همانطور که پیش بینی شده بود پیش نرفت ولی با تکمیل آن فرصت های زیادی در علوم نوین و پرتاب موشک بوجود می آید. ما امروز احساس ناامیدی و شکست کردیم ولی باید بدانیم راه و رزومه NASA در پیشگام بودن و نوآوری مملو از ریسک ها و شکست ها بوده است.
آخرین ماموریت Astra در حالی با شکست روبرو شد که ما 4 ماهواره CubeSat که 3 عدد از توسط دانشگاه ساخته شده بود را از دست دادیم. شرکت دو ایراد مستقل را دلیل اصلی این شکست مطرح کرده است یکی در سیستم سیم کشی و دیگری در نرم افزار هدایت کننده. آغاز راه شرکت های پرتاب کننده موشک با پرتاب های ناموفق همراه است، شرکت RocketLab در شروع کارش از سال 2017، سه پرتاب ناموفق داشته است؛ حتی SpaceX نیز در پرتاب 3 موشک اول Falcon 1 خود از 2006-2008 ناموفق بود. ولی روند ارسال ناموفق Astra در سال های اخیر به یک مشکل جدی تبدیل شده است، آنها از 7 پرتاب خود 5 شکست را تجربه کرده است.


تالیف:
فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ (اقتباس از مقاله‌ای از Engadget)
در صورت استفاده از این مقاله، نام و آدرس فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ را به عنوان منبع ذکر کنید.

خواندن  شرایط جدید اشتراک ایکس باکس و پلی استیشن
question